địa chỉ - bản đồ tìm đến shabu kichoo

Shabu Kichoo  Crescent

Open hours: 9:00 am – 24:00 pm.

Floor A03, Crescent Plaza, 101 Tôn Dật Tiên, Quận , HCM

Hotline: 028 2222 3868